Tanıtım

Namazda Okunan Dualar

 

Namazın içinde okunan bir takım dualar vardır. Namazda okunan bu dualar namazın sünnetleri arasında sayılmakta olup ezberlenmesi icap etmektedir. Örneğin, iftitah tekbirinden sonra namaza Sübhaneke Duası ile başlanır ve bu sünnettir. Dolayısıyla bu ve benzeri namaz dualarının vakti zamanında ezberletilmesi namazın tam ve eksiksiz kılınması açısından önem arz etmektedir. Namazın sünnetleri arasında sayılan bu dualar namazların vaciplerini tamamlar. Onlarda vuku bulabilecek noksanlıkları giderir ve daha fazla sevap alınmasına vesile olur. Namaz Duaları sayfasından daha detaylı şekilde bu duaları öğrenebilirsiniz. Zira anılan sayfada tecvidine uygun şekilde bu duaların sesli video şeklinde ezberletilmesi amaçlanmıştır. Şimdi sırasıyla namaz dualarını birlikte öğrenmeye çalışalım:
Sübhaneke Duası

OKUNUŞU
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük*) ve lâ ilâhe ğayrük
* “Ve celle senâük” yalnızca cenaze namazlarında kullanılır.
ANLAMI
Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.
Ettehiyyatü Duası

OKUNUŞU
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllahi ve berakâtühüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasülüh
ANLAMI
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah’a dır. Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah’ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve Peygamberidir.
Allahümme Salli Duası

OKUNUŞU
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
ANLAMI
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık
yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
Allahümme Barik Duası

OKUNUŞU
Allâhümme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.
ANLAMI
Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve
şeref sahibi de sensin.
Rabbena Duaları


OKUNUŞU
Rabbenâ âtina fid’dünyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr. Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mü’minine yevme yekûmü’l hisâb
ANLAMI
Allah’ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.

Yukarıdaki namaz dualarına ilaveten Kunut Dualarını da ekleyebiliriz. Bu duaların doğru şekilde (yani tecvitli şeklide) öğretilmesi uygun görülmektedir. Dolayısıyla doğru şekilde namazda okunan sure ve duaların çocuklarımıza ezberletilmesi gayesiyle kurulan Namaz Suresi çalışması ihtiyaçlarınıza fazlasıyla cevap verebilecek niteliktedir. Namaz sure ve dualarının yanı sıra namaz hocası bölümleri ile abdestin alınışından namazın kılınışına varıncaya değin birçok konuyu öğrenebileceğiniz www.namazsuresi.com adresini sizlere tavsiye etmekteyiz. Rabbim hepimizi huşu ile namaz kılanlardan eylesin…

Etiketler

Benzer Yazılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker